Soutěž v základní poslušnosti

O pohár DIXEN – 0.ročník

Ukončete s námi rok 2018 soutěží v základní poslušnosti
a v překonávání překážek

29.12.2018

Prezentace v 8:30, Zahájení v 9:00

Přihlásit se může každý pes od 6měsíců. Při prezentaci je nutné předložit očkovací průkaz s platným očkováním. Háravé feny je nutné nahlásit při prezentaci.

Startovné: 250Kč

Rozhodčí: Jan Listopad, Vedoucí akce: Eva Listopadová

Uzávěrka přihlášek: 26.12. 2018

Všichni účastníci obdrží diplom a vítěz obdrží pohár a věcné ceny.

 

Přihláška: https://goo.gl/forms/f82eHMUm13dp9Gr93 

PLATBA: platbu 250Kč proveďte na účet 5845751001/5500.

Variabilní symbol (VS): číslo vašeho telefonu.

Příhláška bude požadovat zaslání potvrzení o platbě

 

V případě zrušení účasti na soutěži je startovné nevratné. V případě zrušení akce pořadatelem bude startovné vráceno v plné výši.

Počet startujících je omezen. Po zaplnění kapacity se už nebude možno přihlásit.

 
Tréninky dle propozic závodu proběhnou v následujících termínech na hodinách skupinových tréninků:

sobota 15.12.2018  10-11hod

neděle 16.12.2018 14-15hod

sobota 22.12.2018 10-11hod

úterý 18.12.2018 15-16hod

středa 26.12.2018 15-16hod

Přihlásit se můžete zde.

———————————————————————
Propozice závodu

Všeobecná ustanovení:

 • Pořadí nástupu závodníků, bude losováno před zahájením závodu.
 • Každý psovod předloží platný očkovací průkaz.
 • Háravé feny budou startovat jako poslední.
 • Případné škody způsobené psem hradí jeho majitel.
 • Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí překonání kladiny.

Soutěžní disciplíny:

 • Přivolání psa ke mně / k noze [10bodů]
 • Ovladatelnost psa na vodítku (chůze u nohy s obraty vlevo, vpravo, čelem vzad) [10bodů]
 • Sedni, lehni – na vodítku u nohy [10bodů]
 • Za pochodu odložení vleže [10bodů]
 • Obraty u nohy na místě. (vlevo, vpravo, čelem vzad) [10bodů]
 • Chůze u nohy bez vodítka. (30kroků) [10bodů]
 • Šplh přes áčko 130cm (Pes běží u nohy psovoda a souběžně překoná překážku [10bodů]
 • Proběhnutí rovným tunelem [10bodů]
 • Kladina [10bodů]
 • Skok vysoký (Pes běží u nohy psovoda a souběžně překoná překážku 60cm) [10bodů]
 • Odložení psa po dobu 3minuty [10bodů]

Celkem 110bodů.